Klubbinformation

 • Medlemsavgift 2018


  Enligt SJK:s stadgar ska medlemsavgiften vara betald före 1 februari. Då befintliga medlemmar fick inbetalningskort för 2018 tillsammans med Tåg nr 12/2017.
  Läs mer
 • SJK Föreningsstämma 2018, 19 maj kl 19.00


  Läs mer
 • Efterlysning!


  SJK:s valberedning efterlyser nya kandidater till styrelsen som väljs på årsmötet i maj månad.
  Läs mer
 • Det som göms i snö, kommer upp i tö


  Bilder som saknar sin ägare
  Läs mer
 • Sökning av böcker eller tidskrifter


  Nu kan du själv gå in och söka
  Läs mer