Det som göms i snö, kommer upp i tö

Bilder som saknar sin ägare

Det har kommit fram bilder på tidningen Tågs redaktion som legat i gömmorna.
Många av dem saknar en fotograf.
Kanske saknar du bilder du skickat in till redaktionen?
Tag gärna kontakt med oss om så är fallet.
Antingen per mail till anna.lindholmbjorkman@sjk.se eller på 08-84 04 01.