Årsmöte 2017

SJK:s årsmöte blir den 20 maj kl 19.00 på Hotell Hallstaberget.

Hotell Hallstaberget
Hallstaberget
881 35 Sollefteå

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.