Fackförbund

Här finner du hemsidor från fackförbund.

Har du synpunkter eller vill få en länk inlagd på hemsidan kan du maila till anna.lindholmbjorkman@sjk.se

Viktigt att du talar om under vilken kategori länken ska läggas samt motiverar varför vi ska lägga upp den på vår sida.

Om du anser att någon av de sidor du besöker inte ska klassas som en hemsida utan som en blogg kontakta anna.lindholmbjorkman@sjk.se