SJK Östergötland

Klubbmästare: Ingemar Eriksson, Kungsängsleden 145, 603 70 Norrköping,
0708-19 24 06

E-post:ingemar.eriksson@sjk.se

Möteslokal om ej annat anges: Tekniska Verkens museum, Valla fritidsområde i Linköping, i närheten till Järnvägsmuseet.
SJK:s möten sker i samarbete med Järnvägarnas museiförening Linköping.

Mötestid klockan 13.00 om inget annat anges:

Mötesprogram 2018

6 oktober
Getåolyckan 2018.
Rolf Ingvaldsson banmästare. Ställer upp och berättar om detta vid tillfälle före 100 årsdagen där hans far var med och langa vatten vid olyckan och där han har mycket att berätta om detta och det är på den sträcka Rolf hade ansvar för i många år. Har Overhead och film från dagen efter. Minst 2 timmar. Svarar även på frågor.

I övrigt försäljning och fika.

27 oktober
Inget program fastlagt ännu

17 november
Inget program fastlagt ännu

8 december
Inget program fastlagt ännu