Kontouppgifter

Här finns bankgironummer tillsammans med IBAN/BIC-koder för betalning från utlandet.

Medlemsavgifter:

Bankgiro 5929-7804
IBAN SE92 5000 0000 0535 3100 9729
BIC ESSESESS

Bankgiro 5149-0563 (för inbetalningar enligt utsända inbetaningskort)

Alla andra typer av betalningar, t ex köp från butiken, resor, annonser mm:

Bankgiro 5300-7118 (SJK Service AB)
IBAN SE64 5000 0000 0535 3109 1034
BIC ESSESESS