SJK Service AB

SJK Service AB sköter den kommersiella verksamheten inom SJK, det vill säga utgivning av tidningen Tåg liksom utgivning och försäljning av böcker och tidningar.

Johan Östlund

VD: Johan Östlund

johan.ostlund@sjk.se

SJK Service AB:s verksamhet och adress

Bokförsäljning 036-19 07 03.
Tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna, Nummer 08 - 631 95 03 försvinner 2017.12.01, vi hänvisar till 08-84 04 01 som går till redaktionen.

Tidningsredaktion:
Tingsvägen 17,
191 61 Sollentuna,
08-84 04 01, e-post tag@sjk.se
Administration och ekonomi:
Tingsvägen 17, 4 tr, 191 61 Sollentuna
08-84 04 01