SJK Service AB

SJK Service AB sköter den kommersiella verksamheten inom SJK, det vill säga utgivning av tidningen Tåg liksom utgivning och försäljning av böcker och tidningar.

Johan Östlund

VD: Johan Östlund

johan.ostlund@sjk.se

SJK Service AB:s verksamhet och adress

Bok- och tidningsförsäljning: Tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna, 08-631 95 03, epost butik@sjk.se
Tidningsredaktion: Tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna, 08-84 04 01, e-post tag@sjk.se
Administration och ekonomi: Tingsvägen 17, 4 tr, 191 61 Sollentuna, 08 -631 95 03