Tåg

Tåg är Nordens ledande järnvägstidskrift och utkommer med tolv nummer per år (varav två dubbelnummer). Varje nummer är på 44 sidor eller mer.

I Tåg läser du om allt från järnvägens historia till moderna höghastighetståg. Vi skriver om resor både här hemma och i främmande länder. På nyhetssidorna får du alla viktiga nyheter från in- och utland. På våra modelljärnvägssidor hittar du reportage och nyheter från de små tågens värld.

Gå till Medlemsservice för mer information om medlemskap. Företag och organisationer klickar på "Prenumerationer" i menyn till vänster.


Nästa nummer av Tåg utkommer vecka 23-24

Tidskriftens manusstopp samt utkommer under 2018

Nr

Manusstopp

Utkommer


1

12 december

23-26 januari


2

22 januari

20-23 februari


3

19 februari

20-23 mars


4

19 mars

17-20 april


5-6

16 april

31 maj-8 juni


7-8

23 juli

21-24 augusti


9

20 augusti

25-28 september


10

24 september

23-26 oktober


11

22 oktober

7 november


12

19 november

18-21 december