Redaktion

Tåg
Tingsvägen 17, 4 tr
191 61 Sollentuna

tel 08-84 04 01
e-post tag@sjk.se
_
____________________________________________________________

Jan Ericson
Tillfördnad redaktör
jan.ericson@sjk.se
_____________________________________________________________

Lotta Isacsson
Chefredaktör
lotta.isacsson@sjk.se

Anna Lindholm Björkman

Anna Lindholm Björkman
Redaktionssekreterare
anna.lindholmbjorkman@sjk.se

Lars-Olof Broberg

Lars-Olof Broberg
Modelljärnvägsredaktör
larsolof.broberg@sjk.se