Redaktion

Tåg, Tingsvägen 17, 4 tr, 191 61 Sollentuna

tel 08-84 04 01
e-post tag@sjk.se

Lotta Isacsson
Chefredaktör
lotta.isacsson@sjk.se

Anna Lindholm Björkman

Anna Lindholm Björkman
Redaktionssekreterare
anna.lindholmbjorkman@sjk.se

Lars-Olof Broberg

Lars-Olof Broberg
Modelljärnvägsredaktör
larsolof.broberg@sjk.se