2 april 2020

Styrelsen informerar mars

Vilket lyft! Vår nya webb har lanserats. Modernare i sitt snitt och enklare att hitta. Här kommer klubbmästarna runt om i landet att publicera programmen för träffarna. Här kommer alla ni medlemmar att kunna logga in för att sköta enklare medlemsärenden och komma åt medlemsförmåner.

Att den gamla webben inte hade inloggning var orsaken till att SJ sade upp avtalet som gav oss tio procents rabatt på tågresor. Nu är förhoppningen att kunna återfå den medlemsförmånen.

En ny webb gör sig inte själv. Det är många timmar av ideellt arbete som vår vice ordförande Ulf Broman och vår sekreterare Mattias Jansson lagt ner. Det är för övrigt många eldsjälar i föreningen som lägger av sin fritid för att få SJK att fungera, totalt omkring ett 40 tal.

Men allvarligt talat. Är inte det relativt få i en förening med över 4 000 medlemmar? En av hundra. En procent. Borde vi inte kunna bättre?

Vi behöver bli fler aktiva i föreningen. Fler som tar ansvar för de lokala mötena. Det kan vara en så enkel sak som att se till att det finns fika i pausen. Eller att hjälpa till att publicera i våra sociala medier. Eller att ragga författare till nya böcker. Eller att röja i vårt förråd i Sollentuna. Inte minst behöver vi mer bidrag till vår medlemstidning Tåg. Mer om det här nedan.

Många tror att vi i styrelsen pratar om tåg och järnvägar. Om så vore. Marsmötet upptogs mest av föreningsformalia som bokslutet av förra året och formalia inför årsmötet. Vi beslutade även om en processplan för verksamhetsåret så att vi vet när vi behöver ta olika beslut för att klara just formalia kring ekonomi och föreningsskötsel.

Vi diskuterade även lokalfrågan och landade i att vi behöver ta ett helhetsgrepp kring vilka behov vi har. Klart är att vi behöver någon fast punkt och att vår lokal i Sundbyberg fyller flera funktioner till den rimliga kostnaden av 6 000 kronor i månaden. Däremot kan förrådet i Sollentuna ifrågasättas eftersom det i dagsläget inte fyller någon större funktion än att vara just ett förråd åt sådant som Järnvägsmuseum ratat men som vi ändå vill spara.

Förra helgen hade jag förmånen att få träffa klubbmästarna från södra Sverige i Nässjö. Vi pratade ihop oss om hur vi kan stötta varandra i att dels skapa attraktiva program och dels attrahera fler nya medlemmar till mötena. När Coronaoron lagt sig kommer vi att arrangera ytterligare ett möte i Stockholm för klubbmästarna i mellersta och norra Sverige.

Tack för att du har valt att vara medlem i SJK! Du bidrar till att stärka järnvägsintresset i Sverige för framtiden.

Niclas Härenstam Ordförande SJK