17 maj 2020

Styrelsen informerar maj

Även SJK berörs i hög grad av corona. Alla våra fysiska aktiviteter så som träffar i lokalavdelningarna och resor är inställda eller uppskjutna till ett senare tillfälle. Det gäller även vårt planerade årsmöte i maj som styrelsen hoppas kunna hålla i september. Styrelsen fortsätter sitt arbete fram tills årsmötet under dessa extraordinära omständigheter för att hålla föreningen igång. Nästa års årsmöte sker preliminärt helgen 22-23 maj 2021.

Styrelsen har haft sitt andra digitala möte. Arbetsformen fungerar hyfsat bra även om det fysiska mötet alltid är bättre.

De aktuella bokprojekten diskuterades. Intresset för att köpa böcker har stadigt gått ner de senaste åren och vi har kunnat avyttra hela vårt lager av osålda böcker. Bokutgivningen har inte varit någon vinstaffär under många år varför vi i styrelsen är extra försiktiga med att gå in i nya bokprojekt. Just nu diskuteras två projekt som dels ska bedömas ha en potential att kunna intressera våra medlemmar och andra, och dels kunna produceras och därmed säljas till ett rimligt pris.
Diskussion förs samtidigt med vår samarbetspartner Trafiknostalgiska förlaget, TNF, för att hitta en ekonomisk modell som fungerar.

Nästa års almanacka ska komma ut som vanligt. Den brukar vara populär. Produktion pågår och jag vill passa på att tacka alla fotografer för fina bidrag. Ambitionen är att den ska ligga klar redan efter sommaren.

Alla våra resor är inställda och uppskjutna till en senare tidpunkt. Förhoppningsvis ska vi kunna arrangera någonting under hösten, annars blir det först nästa år. Detta är förstås väldigt tråkigt då resegruppen hade många trevliga arrangemang under arbete. Då omvärldsläget är så osäkert så finns det nu inga beslut om när resorna kan genomföras, men de kommer att annonseras i vanlig ordning på sjk.se, Postvagnen och Tåg.

Styrelsen konstaterar att vi behöver ta en förnyad diskussion om vår arkivlokal i Sollentuna. Den kostar oss 8 000 kronor kronor i månaden och används nu bara som förråd. Under ett års tid har ingen medlem anmält sig som intresserad av att ta tag i arkivet, vilket gör att vi måste ta en diskussion om vi ska ha det kvar.
Vi beslutade att diskutera igenom frågan ordentligt på vårt möte i augusti då även vår bibliotekarie Gunnar Ekeving och arkivarie Mats Arbman bjuds in till mötet. Finns det ett intresse för vårt arkiv och att arbeta aktivt med det, meddela då någon av oss i styrelsen omgående eller bibliotekarien eller arkivarien.
Även om Järnvägsmuseum valt ut det som är historiskt intressant att bevara och flyttat materialet till Gävle, finns fortfarande mycket intressant att bevara för eftervärlden, till exempel gamla tidtabeller från olika länder.

Vi hann genomföra ett klubbmästarmöte, i Nässjö, innan corona slog till på allvar och det blev resestopp. Nästa klubbmästarmöte är planerat till den 10 oktober i Stockholm. Det förs diskussioner om att eventuellt starta en lokalavdelning i Uppsala. I Stockholm behöver lokalavdelningen hitta en ny klubbmästare efter Sven Stahre, något som hittills gått trögt. Då lokalavdelningen består av 300 medlemmar borde det inte vara en omöjlig uppgift. För att förenkla är en god idé att ta efter SJK Skåne och SJK Halland som har flera klubbmästare som delar på sysslorna.

Ekonomiskt var förra året ett omställningsår i samband med vårt förändringsarbete för att få ekonomin i balans igen. Det gör att förra årets resultat kommer att vara negativt. I år går ekonomin som planerat mycket bättre, tack vare de åtgärder styrelsen gjorde under förra året. Hade de åtgärderna inte genomförts hade föreningen nu haft ett mycket krävt ekonomiskt läge då annonsmarknaden viker för Tåg som ett resultat av den allmänna ekonomiska nedgången.

Vi har kvar att fortsätta att utveckla våra digitala kanaler. Den nya webben, sjk.se, har blivit väl mottagen. Vi behöver nu öka ambitionerna på de sociala medierna som Facebook och Instagram i syfte att skapa intresse för vår förening. Har du vana av att arbeta med sociala medier så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till vår försäljningsansvarige Pelle Molin eller någon annan i styrelsen. Du behövs!

Niclas Härenstam
Ordförande SJK