Årsmötesresa 2020

Viktigt, årsmötesresan inställd!

Vi har just fått veta att Järnvägsmuseet har beslutat att ställa in all reseverksamhet fram till
mitten av augusti.

En följd av det är att vi måste ställa in vår egen
årsmötesresa som skulle ha gått av stapeln helgen den 16-17 maj.

Denna information kom in alldeles nyss och sprids nu för kännedom. Vi
ber att få återkomma med alla frågor rörande bokningar och liknande.

Även vad gäller genomförandet av själva årsmötet ber vi att få återkomma.
Som sagt detta är alldeles färsk information som förmedlas.

Å SJK styrelses vägnar,
Mattias Jansson
sekreterare

16–17 Maj 2020 Varberg–Borås–Herrljunga är en av få kvarvarande elektrifierade järnvägssträckor, som både har traditionellt skarvspår och manuell tågklarering. År 2020 är dock sista året detta kan upplevas; sedan kommer banan att genomgå en omfattande upprustning och modernisering. Passa alltså på att göra en sista tur på en järnväg av gammalt, klassiskt snitt!

Årsmötesresa 2020