Övriga produkter

Spelet är en autentisk simulation av arbetet med att styra och lägga tågvägar för de hundratals tåg som berör fjärrställverket i Hallsberg, som är ett av de största i Sverige.

Hallbergsfjärren

Spelet är en autentisk simulation av arbetet med att styra och lägga tågvägar för de hundratals tåg som berör fjärrställverket i Hallsberg, som är ett av de största i Sverige.
Spelet är producerat av P.K. Rusch och Jakob Rahm.

Järnvägsknuten Kil i Värmland föräras nu ett spel, där du får se till att tågen kommer och går som de ska. Kil är en stor station där Värmlandsbanan (Nordvästra stambanan) korsar Bergslagsbanan och banan till Torsby börjar. Det är livlig trafik hela dygnet, och då samtliga anslutande linjer är enkelspåriga ställer det stora krav på tågledaren. Linjen Kil – Karlstad är ett av Sveriges tätast trafikerade enkelspår.
Man kan välja mellan tre olika nivåer då man spelar. Från lätt till svår. Lyckas man bra får man pluspoäng – annars inte. Övning ger färdighet.
Spelet är inte lika omfattande som Norrköpingsfjärren och Hallsbergsfjärren som omfattar hela landsdelar som styrs från dessa fjärrställverk. Kil är en station, men stor och med många tåg.
Spelets systemkrav är Windows 98/Vista/XP. Skärmupplösning 1024×640. 200 MB ledigt utrymme. 500 MHz processor. 64 MB ram.

Kil - ett sällskapsspel

Spelet är producerat av P.K. Rusch och Jakob Rahm. Järnvägsknuten Kil i Värmland föräras nu ett spel, där du får se till att tågen kommer och går som de ska. Kil är en stor station där Värmlandsbanan (Nordvästra stambanan) korsar Bergslagsbanan och banan till Torsby börjar. Det är livlig trafik hela dygnet, och då samtliga anslutande linjer är enkelspåriga ställer det stora krav på tågledaren. Linjen Kil – Karlstad är ett av Sveriges tätast trafikerade enkelspår. Man kan välja mellan tre olika nivåer då man spelar. Från lätt till svår. Lyckas man bra får man pluspoäng – annars inte. Övning ger färdighet. Spelet är inte lika omfattande som Norrköpingsfjärren och Hallsbergsfjärren som omfattar hela landsdelar som styrs från dessa fjärrställverk. Kil är en station, men stor och med många tåg. Spelets systemkrav är Windows 98/Vista/XP. Skärmupplösning 1024×640. 200 MB ledigt utrymme. 500 MHz processor. 64 MB ram.
Kilometertavla visar antalet hela kilometer i banans kilometerräkning. Kilometertavla 891 står i Vindeln.

Isskrapa ”Kilometertavla”

Kilometertavla visar antalet hela kilometer i banans kilometerräkning. Kilometertavla 891 står i Vindeln.
ORIENTERINGSTAVLA sätts upp för att förvarna om olika saker som kommer längre fram på linjen. Den kompletteras normalt med en eller flera tilläggstavlor beroende på vad den förvarnar om. Det kan till exempel vara en huvudsignal som saknar försignal, en trafikplats, ett vägskydd eller en hastighetsnedsättning.

Isskrapa ”Orienteringstavla”

ORIENTERINGSTAVLA sätts upp för att förvarna om olika saker som kommer längre fram på linjen. Den kompletteras normalt med en eller flera tilläggstavlor beroende på vad den förvarnar om. Det kan till exempel vara en huvudsignal som saknar försignal, en trafikplats, ett vägskydd eller en hastighetsnedsättning.
Isskrapa ”Ljudsignal” är den första isskrapan i en ny serie. De kommer att ges ut en om året och kommer att avbilda signaltavlor från järnvägsvärlden.

Isskrapa ”ljudsignal”

Isskrapa ”Ljudsignal” är den första isskrapan i en ny serie. De kommer att ges ut en om året och kommer att avbilda signaltavlor från järnvägsvärlden.

Bli Medlem

Skicka in en ansökan.

Forum

Svenska Järnvägsklubbens forum är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.

Postvagnen

Senaste nytt