Tåg

Tåg är Nordens ledande järnvägstidning och utkommer med tolv nummer per år (varav två dubbelnummer). Varje nummer är på 44 sidor eller mer.

I Tåg läser du om allt från järnvägens historia till moderna höghastighetståg. Vi skriver om resor både här hemma och i främmande länder. På nyhetssidorna får du alla viktiga nyheter från in- och utland. På våra modelljärnvägssidor hittar du reportage och nyheter från de små tågens värld.

Gå till Medlemsservice för mer information om medlemskap. Företag och organisationer klickar på "Prenumerationer" i menyn till vänster.

I Tåg nummer 5-6 -2017 finner du bland annat

  • Tågnytt med bland annat trafikledning i vardag och kris
  • Tack och farväl X10
  • SJK:s årsmötesresa
  • Järnvägens planteringar
  • information om lokalavdelningarnas program
  • Mannen med modelljärnvägen i taket
  • MJ-nytt

Tidningen Tåg utkommer:

Nr. 5-6 vecka 25-26
Nr. 7-8 vecka 34-35
Nr. 9 vecka 38-39
Nr. 10 vecka 42-43
Nr. 11 vecka 46-47
Nr. 12 vecka 50-51