Skip to content
Motevidtag1024x375

Om våra lokalavdelningar

SJK har 15 lokalavdelningar runt om i landet. Om du vill kontakta dem går du in under respektive avdelning och tar kontakt med klubbmästaren. Vill du starta en lokalavdelning på en ort som inte finns representerad kontaktar du SJK: s styrelse.

Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.