Skip to content

SJK Småland

Lokal och tid om ej annat anges: Ångsågen, Brogatan 10, Nässjö kl 15:15.

29 januari 2023: Årsmöte med klubbmästarval.

28 februari 2023: Planering pågår.

26 mars 2023: Vi får besök från Trafikverket som informerar om det kommande banbygget Olofström – Karlshamn.

24 september, 29 oktober och 26 november 2023: Planering pågår

Klubbmästare:
Yngve Nilsson

yngve.nilsson.1947@gmail.com
Tfn 0490-163 16,  070-002 61 26