Skip to content

.

SJK Småland

Lokal och tid om ej annat anges: Ångsågen, Brogatan 10, Nässjö kl 15:15.

30 januari 2022: Årsmöte med klubbmästarval.

27 februari: Olle Ek informerar om organisationen Resenärerna (fd Resenärsforum) och projektet Resenärernas Stationer.

Klubbmästare:
Yngve Nilsson
Tfn 0490-163 16, 070-002 61 26