Skip to content

SJK Småland

Lokal och tid om ej annat anges: Ångsågen, Brogatan 10, Nässjö kl 15:15.

25 september: Olle Ek informerar om organisationen Resenärerna (fd Resenärsforum) och projektet Resenärernas Stationer.

Klubbmästare:
Yngve Nilsson

yngve.nilsson.1947@gmail.com
Tfn 0490-163 16,  070-002 61 26