Skip to content

SJK Småland

Lokal och tid om ej annat anges: Ångsågen, Brogatan 10, Nässjö kl 15:15.

Planerade möten:

29 september kl 15.15: Vi får besök av KLT som berättar om den framtida tågtrafiken m m i Kalmar län.

27 oktober kl 14.00 (OBS tiden!): Mötet blir hos TJF i Västervik. Vi håller till i personalhuset Smalspåret. Vänligen gå via Norra Bangatan, ej över spåren till möteslokalen.

24 november: Planering pågår.

26 januari 2025 kl 15.15: Årsmöte med bland annat klubbmästarval.

 

Klubbmästare:
Yngve NilssonTfn 0490-163 16,  070-766 31 79

Vice klubbmästarePeter Alsén
Tfn 076-235 00 19     peter@trejni.se