Skip to content

SJK Småland

Lokal och tid om ej annat anges: Ångsågen, Brogatan 10, Nässjö kl 15:15.

26 november kl 15.15: Exakt program ej klart, men NJ kommer och informerar om sin verksamhet under 2024.

28 januari 2024 kl 15.15: Årsmöte med klubbmästarval. Vi får även veta vad som händer på Jvm i Gävle under året.

Planerade möten 2024: 25 februari, 24 mars, 28 april, 29 september, 27 oktober samt 24 november

Klubbmästare:
Yngve Nilsson

yngve.nilsson.1947@gmail.com
Tfn 0490-163 16,  070-002 61 26