Skip to content
Tratag_MattiasE_1024x375

Bli medlem

Medlemsavgiften avser kalenderår och är 495 kr. För ungdomsmedlemskap är avgiften 250 kronor till och med det år man fyller 18. För medlemmar med adress utanför Sverige är medlemsavgiften 750 SEK eller 325 SEK för ungdomsmedlemskap.

Om du går med i klubben efter halvårsskiftet betalar du kalenderårsavgift för följande år, men får tidskriften Tåg och andra medlemsförmåner utan extra kostnad under resten av innevarande år.

Du blir medlem enklast genom att anmäla dig här   Om du redan är medlem skall du inte använda denna möjlighet. Inte heller vid misstanke om fel vid tidigare anmälan, för rättelser, kompletteringar eller frågor. Sänd då istället ett meddelande till register@sjk.se  eller logga in på Min sida i medlemsregistret för att  se och ändra din uppgifter.

Det är också möjligt att anmäla sig genom att betala medlemsavgiften till bankgiro 5929-7804. Uppge namn, adress, telefonnummer samt om möjligt en aktuell e-postadress vid inbetalning. Ungdomsmedlemmar ska även ange födelseår.

Betalning via utländsk bank görs till
IBAN: SE92 5000 0000 0535 3100 9729
BIC: ESSESESS

VÄLKOMMEN som medlem!

Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.