Skip to content

SJK Närke

Mötesplats: Lokal Valvet, Bergöö-huset, Östra Storgatan 5, Hallsberg

19 september kl 19.00: SJK Närke startar upp mötesverksamheten med lokförarminnen. Lars-Göran Eriksson, lokförare på SJ och Green Cargo berättar minnen från sin tid som lokförare.

14 november kl 19.00: Sverker Hoflin, Affärsområdeschef Järnväg på Voith, kommer till oss och berättar om Automatiserade tåg 2030, Digitala automatkoppel revolutionerar godstrafiken.

Klubbmästare Peter Frännlid, peterfrannlid@sjk.se  telefon 070 5839684.