Skip to content

SJK Sundsvall

Möteslokal och tid om ej annat anges: Lilla SJ, Skönsmon, Sundsvall kl 18.30.

Kommande möten: 19 januari. 16 februari, 16 mars, 20 april.

 

Klubbmästare: Mats Holmgren

E-post: mats.holmgren@sjk.se