Skip to content

SJK Sundsvall

Möteslokal och tid om ej annat anges: Lilla SJ, Skönsmon, Sundsvall kl 18.30.

13 september kl 18.30: Medlemmarnas – Har Du sett något järnvägsrelaterat i sommar?

18 oktober, 15 november, 13 december kl 18.30: Planering pågår.

Klubbmästare: Mats Holmgren

E-post: mats.holmgren@sjk.se