Skip to content

SJK Sundsvall

Möteslokal och tid om ej annat anges: Lilla SJ, Skönsmon, Sundsvall kl 18.30.

Klubbmästare: Mats Holmgren

E-post: mats.holmgren@sjk.se