Skip to content

Betala medlemsavgift om du redan är medlem

Nedanstående gäller inte för nya medlemmar

Det finns flera möjligheter:

  • Använd inbetalningskort som följer med tidskriften Tåg
  • Betala till bankgiro 5929-7804. Uppge namn samt om möjligt medlemsnummer. Betalning via utländsk bank görs till IBAN: SE92 5000 0000 0535 3100 9729 BIC: ESSESESS
  • Med Swish:  Logga in i SJK Medlemsregister. Välj sedan fliken Ekonomi och följ instruktionerna.