Skip to content
Tratag_MattiasE_1024x375

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse, årsredovisning mm för 2023

Verksamhetsberättelse, årsredovisning mm för 2022

SJK verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2021

SJK Service AB årsredovisning för 2021


SJK verksamhetsberättelse för 2020

Tillägg från SJK Stockholm:

Under våren 2020 hann vi ha tre programkvällar i Sundbyberg innan Corona satte stopp för all verksamhet.

– 21 januari gästades vi av Hans Carlheim som berättade om en arkeologresa till järnvägen på Gotska Sandön. 30 deltagare.
– 11 februari informerade Lennart Serder om projekt Europaspåret – en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn. 35 deltagare.
– 3 mars kom Carl-William Palmqvist från Lunds Tekniska Högskola och redogjorde för sin avhandling om varför tågen blir försenade och vad som kan göras åt det. 28 deltagare.

Dessutom hann vi med tre kvällar på konditori Ritorno. 9-11 deltagare/gång.

Tillägg från SJK bibliotek och arkiv:

Biblioteks- och arkivmaterial som legat oåtkomligt i ett skyddsrum har, efter gallring, transporterats till SJK nya lokaler i Sundbyberg.  Vi har därefter inlett sortering och katalogisering av materialet. Detta arbete beräknas avslutas under sommaren 2021.

Inskanning av grafiska tidtabeller, gamla nummer av tidskriften Tåg mm har påbörjats. Detta material kommer under 2021 att successivt tillgängliggöras för SJK-medlemmar via sjk.se. 

SJK verksamhetsberättelse för 2019

Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.