Skip to content

SJK Östergötland

Möteslokal och tid om ej annat anges: Tekniska Verkens sal vid Valla Friluftsområde, Linköping, kl 13.00

Möten 2023 

 

MVH  / Hannu Ranta t.f. k.m.

E-post: hannu.ranta@sjk.se