Program 2020

 

· 25/1 Robert Sjöö från Järnvägsmuséet i Gävle
· 7/3 Urban Lavén från Kristinehamn är lokförare för TÅGAB
· 4/4 Magnus Reimhagen som är ordförande i Wadstena Fogelsta Järnväg
· 25/4 Jennifer Loorents-Sköld om Getingmidjan i Stockholm (preliminärt)

Väl mött den 25/1!

God hJul o Gott Nytt Tågår
önskar
Göran Cederberg
Klubbmästare