Skip to content

SJK Östergötland

Möteslokal och tid om ej annat anges: Tekniska Verkens sal vid Valla Friluftsområde, Linköping, kl 13.00

Möten 2024

Hösten 2024 har SJK Östergötland möten följande lördagar; 5 oktober, 9 november och 7 december,

sedvanlig tid och lokal, kl: 13:00, Tekniska Verkens Museum, Valla, Linköping.

Klubbmästare

Hannu Ranta   hannu.ranta@sjk.se

Biträdande klubbmästare

Ingemar Eriksson  0708-19 24 06      ingemar.eriksson@sjk.se

Lars Linde  070-671 75 95      lars.j.linde@gmail.com