Skip to content

SJK Östergötland

Möteslokal och tid om ej annat anges: Tekniska Verkens sal vid Valla Friluftsområde, Linköping, kl 13.00 (uppgift om annan tid i Tåg 2021 nr 8 är felaktig).

Planerade möten 2022 (med reservation för Covid-utvecklingen):

Tid och plats Kl 13:00, Tekniska Verkens Museum, Valla, Linköping

 

MVH  / Hannu Ranta t.f. k.m.

E-post: hannu.ranta@sjk.se