Skip to content

SJK Östergötland

Möteslokal och tid om ej annat anges: Tekniska Verkens sal vid Valla Friluftsområde, Linköping, kl 13.00

Möten 2024

17 februari, Christian Ljunggren, resor i Finland och världen i ord och bild

23 mars: Christer Brimalm bilder på ånglok och äldre ellok i Tyskland.

MVH  / Hannu Ranta t.f. k.m.

E-post: hannu.ranta@sjk.se