Skip to content

SJK Östergötland

Möteslokal och tid om ej annat anges: Tekniska Verkens sal vid Valla Friluftsområde, Linköping, kl 13.00

Möten 2023 

28 januari kl 13.00: Upptakt i Östergötland för 2023 blir en modelljärnvägsträff. Tag med några av dina modeller, byggen eller samlade eller vad du har, så kan vi ha trevlig pratstund om järnvägar, i alla skalor och storlekar.

Kommande möten preliminärt: 25 februari, 25 mars och 22 april.

Tid och plats Kl 13:00, Tekniska Verkens Museum, Valla, Linköping

MVH  / Hannu Ranta t.f. k.m.

E-post: hannu.ranta@sjk.se