Skip to content

SJK Skaraborg

Möteslokal: Vinkölsgatan 1B Skara, HSB möteslokal Midgård.

Klubbmästare: Tomas Roth, 073-150 10 65, tomas.roth@sjk.se

19 oktober kl 18.30: Björn Perneborn kåserar om spårvagnar i England. Därefter en förfrågan till deltagare om vad kommande möten ska innehålla.

16 november kl 18.30: Planering pågår.