Skip to content

SJK Skaraborg

Möteslokal: Vinkölsgatan 1B Skara, HSB möteslokal Midgård.

Klubbmästare: Tomas Roth, 073-150 10 65, tomas.roth@sjk.se

20 april kl 18.00: Hans Karlsson Nylén föreläser om Nordmark-Klarälvens Järnvägar.