Skip to content

FÖRENA NYTTA MED NÖJE:

Köp SJKs fjärrspel för 20 personer som

  • ”Bredvidläsning” i utbildningar
  • Julgåva/konferenspresent

Svenska Järnvägsklubben (SJK) ger sedan några år ut spel för tågtrafikledning, s.k. fjärrspel, som är lärorika och roande. Där du själv får pröva på att vara tågklarerare för en dag på en av Sveriges åtta trafikledningscentraler. Det är både ett spännande spel och samtidigt allmänbildande för den som är intresserad av, arbetar eller utbildar sig till yrken inom svensk järnväg. Läs mer om fjärrspelen här.

SJK kan nu även erbjuda gruppköp där du som utbildningsanordnare eller arbetsgivare inom järnvägsbranschen kan erbjuda dina elever eller anställda en trevlig spelupplevelse samtidigt som det ger dem en ökad kunskap och allmänbildning om den järnvägsmiljö där de arbetar nu eller ska arbeta i framtiden.

  • ”Bredvidläsning” som komplement till de ordinarie läromedlen vid många slags utbildningar inom järnvägsområdet. Spel och manual ger tillsammans en ökad kunskap om banor och tågtrafik i de miljöer där eleverna i framtiden kommer att arbeta. Och kan bidra till en ökad förståelse för sammanhang och utmaningar i den komplexa järnvägsmiljön.
  • Julgåva/konferenspresent. Varför inte ge dina anställda en trevlig present som tecken på uppskattning, som är både roande och lärorik. Lågt pris gör att det kan kombineras med annat inom ramen för skattemässigt befriade gåvor (500 kr/anställd och år)

SJK erbjuder för närvarande 9 spel som täcker trafikledningsområdena i en stor del av Sverige med spårplaner och trafik från de år som ingår i spelens namn:

Malmö Nord 2022, Göteborg 2021, Göteborg 1985 (historiskt spel), Norrköping 2021, Hallsberg 2020, Stockholm Syd 2022, Gävle 2020, Ånge 2022 och Boden 2023 (från senast 15 maj).

Praktiska anvisningar

Programmen går att köra på Windows 11 och 10, möjligen även äldre. Det kan vid installationen ges en del varningar från virusprogram, men det går att komma vidare. Spelet kan, sedan det installerats, köras off-line.

Köpvillkor. För utbildningsanordnare och företag erbjuder vi ett gruppköp till kraftigt rabatterat pris. Du får som köpare en länk till en sida där spelet/spelen kan laddas ned. Länken får du distribuera till högst 20 elever/anställda per spel som sedan själva kan installera spelet på sina datorer. Nedladdning måste ske senast 30 april 2024.

Pris gruppköp

Ett valfritt spel   2000 kronor inkl moms
Tre valfria spel    3000
Alla spel           5000

Beställning. Sänd ett mail till spel@sjk.se  Skriv Gruppköp och namn på det/de spel du vill köpa, t.ex. ”Gävle” (ett spel), ”Malmö Nord, Göteborg 2021, Hallsberg” (tre spel) eller ”Alla spel” (vid köp av alla spel). Skriv den e-postadress dit vi ska sända länken eller länkarna. Skriv den faktureringsadress dit vi ska sända fakturan.

Leverans. Vi sänder dig länkar för nedladdning av aktuella spel, vanligen inom en vecka. Samtidigt sänder vi en faktura till uppgiven fakturaadress. Länkmottagaren vidarebefordrar själv länkarna till högst 20 gruppmedlemmar/spel (kan vara olika för olika spel om du beställer flera spel). Nedladdningslänken fungerar till och med 30 april 2024.

Frågor. Har du frågor inför beställning eller efter leverans? Skriv till spel@sjk.se