Skip to content

Videomöten för alla SJK-medlemmar

Flera SJK lokalavdelningar ordnar Zoom-möten med presentationer, föredrag och diskussion. Alla SJK-medlemmar över hela världen är välkomna att vara med. Ibland är det hybridmöten, där du kan vara med antingen via Zoom eller på plats i en eller flera SJK klubblokaler.  Du ansluter till mötet från en Smartphone eller en dator med internetuppkoppling. Du behöver ingen särskild programvara.

Mer information om mötestider, vilka möten som är hybridmöten respektive endast via Zoom, och hur man anmäler sig finns på sidorna för

SJK Skåne

SJK Stockholm

Många videomöten spelas in och går att se i efterhand på SJK play.