Skip to content
Anglok1024x375

Styrelse

Ordförande: Gunnar Ekeving, gunnar.ekeving@sjk.se

Vice ordförande: Hans Johansson, hans.johansson@sjk.se

Kassör: Lars-Erik Torstenson, lars-erik.torstenson@sjk.se

Riksklubbmästare: Staffan Åkerlund, staffan.akerlund@sjk.se

Ledamot: Niklas Bygdestam, niklas.bygdestam@sjk.se

Ledamot: Jan Ericson, jan.ericson@sjk.se

Ledamot: István Zsiga, istvan.zsiga@sjk.se

Sekretariat: styrelsen@sjk.se 

Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.