Skip to content
Tratag_MattiasE_1024x375

SJK Eskilstuna

Lokal och tid om ej annat anges: Eskilstuna lokstation, Green Cargo underhållsverkstad, Eskilstuna kl 18.00. Café Lundwall tillhandahåller fika i pausen om ej annat anges.

Samling 17.50 utanför Green Cargos grindar, Gredbyvägen 5, för gemensamt insläpp.   

Planerade möten 2022:

12 december kl 18.00: Tentamen, klubbmästarval och Lucia utan ljus i håret. (Ljuset finns på insidan).   

Anmälan för att stå på SMS-lista för snabbvarsel till 070–5975207 alt sjk-et@outlook.com (ny adress som enbart hanterar lokalavdelningsärenden)

Svenska Järnvägsklubben SJK

Eskilstuna-Sörmlandsavdelningen

Klubbmästare: 
Jan Arvhult, Öknavägen 151 A, 632 39 Eskilstuna
Tfn 070-597 52 07 (Ring länge. Är ute i trafiken eller skogen)
E-post: jan.arvhult@sjk.se

Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.