Skip to content
Tratag_MattiasE_1024x375

SJK Göteborg

Möteslokal om ej annat anges: Ringliniens lokaler i Gårdahallen. Ingång från Sixten Camps gata, alltså den nordöstra gaveln där det bara finns två spår in i hallen.

Har du förslag på föredragshållare, eller själv vill tala om något ämne och exvis. visa bilder eller film så är Du välkommen att höra av Dig till mig. Erik Trulsson klubbmästare SJK Göteborg.

2023

20 september kl 19.00: Vi inleder hösten med en medlemsafton. Tag med bilder, filmer som du vill visa. Själv har jag lite film samt bilder från gamla Gårda som vi inte hann med sist. Fika som vanligt!

20 oktober kl 19.00: Planering pågår.

15 november kl 19.00: Denna kväll ägnar vi åt Christer Hagmans bilder enligt följande: ”År 2023, från Ånge i norr till Hässleholm i söder”. Det blir nytagna bilder med allehanda fordon från innevarande år, med Ånge i norr, Hässleholm i söder, Värö i väster och Stockholm i öster. Fika som vanligt!

15 december kl 19.00: Modellkörningskväll. Medtag Dina modeller som du vill sträcka ut med. Vi bygger upp en tillfällig bana som vanligt. AC och DC, analog och digital körning möjlig. Fika som vanligt.

Klubbmästare:
Erik Trulsson, 
Risbohult 710, 438 53 Hindås.
E-post: erik.trulsson@sjk.se

Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.