Skip to content
Tratag_MattiasE_1024x375

Digitalt arkiv och bibliotek

För att komma åt gamla nummer av tidskriften Tåg mm behöver du medlemsinloggning. Om du inte redan har medlemsinloggning får du det här.

SJK meddelande/SJK medlemsblad 1958 – 1966

Tidskriften Tåg 1966 – 2017

Grafiska tidtabeller

Tjänstetidtabeller   Statens Järnvägar      Enskilda järnvägar

SJ omloppsplaner för lok och motorvagnar, 1980-talet

SJ sammansättningsplaner för resandetåg, 1971 – 2003

Allmäntidtabeller mm

Biljetter, främst från 1960- och 1970-talen

SJK småskrifter 

SJK play – inspelningar av presentationer vid möten

Lennart Wretmans dokument om SJ dragfordon mm

Ritningserbjudanden 1975 – 1999

Dokumentation från vissa SJK-resor och studiebesök

SJ cirkulär 

.

Fysiskt bibliotek

Svenska Järnvägsklubbens bibliotek för pappersböcker, papperstidskrifter och arkivalier finns på Åkervägen 1C, källarvåning, Västerhaninge.

Normalt öppet i samband med aktiviteter på tisdagskvällar.

Bibliotekskatalog

Den tidigare uppdelningen på bibliotek och arkiv har slopats. Allt material är nu sorterat enligt ett enhetligt klassifikationssystem.

.

Söka tidskriftsartiklar

Databas där du kan söka tidskriftsartiklar – alla dessa tidskrifter finns dock inte i SJK bibliotek.

Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.