Skip to content
Tratag_MattiasE_1024x375

Digitalt arkiv och bibliotek

För att komma åt gamla nummer av tidskriften Tåg, grafiska tidtabeller mm behöver du medlemsinloggning. Om du inte redan har medlemsinloggning får du det här.

SJK meddelande/SJK medlemsblad 1958 – 1966

Tidskriften Tåg 1966 – 2017

Grafiska tidtabeller  Från den 17 mars endast åtkomliga med medlemsinloggning

Tjänstetidtabeller   Statens Järnvägar      Enskilda järnvägar

SJ omloppsplaner för lok och motorvagnar, 1980-talet

SJ sammansättningsplaner för resandetåg, 1971 – 2003

Allmäntidtabeller mm

Biljetter, främst från 1960- och 1970-talen

SJK småskrifter 

SJK play – inspelningar av presentationer vid möten

Lennart Wretmans dokument om SJ dragfordon mm

Ritningserbjudanden 1975 – 1999

Dokumentation från vissa SJK-resor och studiebesök

SJ cirkulär 

.

Fysiskt bibliotek

Svenska Järnvägsklubbens bibliotek för pappersböcker, papperstidskrifter och arkivalier finns på Åkervägen 1C, källarvåning, Västerhaninge.

Öppet i samband med aktiviteter på tisdagskvällar; se SJK Stockholm program.

Bibliotekskatalog

Den tidigare uppdelningen på bibliotek och arkiv har slopats. Allt material är nu sorterat enligt ett enhetligt klassifikationssystem.

.

Söka tidskriftsartiklar

Databas där du kan söka tidskriftsartiklar – alla dessa tidskrifter finns dock inte i SJK bibliotek.

Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.