Skip to content

Sverige

Sveriges Kommunikationer på Järnvägsmuseets samlingsportal

Linjetidtabeller för valfri dag och sträcka fr o m 2024 hos Tydal

Andra länder

Danmarks rejseforbindelser aug 1949

Kartor

Teckenförklaring, index mm

Järnvägstrafik

Busstrafik

Båt- och flygtrafik

Frankrike, Livret-Chaix juli 1921

Kartor

État      Orléans      Midi      Paris-Lyon-Méditerranée      Nord      Est      Alsace-Lorraine och Luxemburg

Nederländerna

Inlandstrafik juni – sept 1956

Utlandsförbindelser maj – okt 1952

Norge, Rutebok juli 1955

Järnväg

Förstadsbana, spårväg

Båt

Buss, färja, hotell (utdrag)

Schweiz juni 1925

Kartor

Index mm       Taxor

Järnväg och båt Schweiz       Utländska järnvägar       Internationella tågförbindelser

Buss       Postbuss

Storbritannien, Cassell’s ABC Juli 2020

Hotellannonser mm      Index

London and suburban   LNWR, GCR, MR, GNR, GER          GWR,  LSWR, LB&SCR, SE&CR      Metropolitan, District, London Underground Electric

Main line   LNWR     GCR, MR     GNR     GER    GER karta      GWR     LSWR, LB&SCR, SE&CR

Isle of Man      Isle of Wight      Kontinenten och kanalöarna

Internationellt

Bradshaw’s continental guide april – maj 1926

Index och allmän information        Direktförbindelser från London

Frankrike      Luxemburg, Belgien, Nederländerna      Schweiz 

Italien      Spanien, Portugal      Danmark, Norge, Sverige, Finland

Tyskland, Polen

Tjeckoslovakien,  Österrike,  Ungern, Jugoslavien, Rumänien,  Bulgarien, Grekland, Turkiet, Baltikum, Ryssland

Syrien, Palestina, Mindre Asien, Egypten, Algeriet, Tunisien, Marocko

Ångbåtar, diligenser, motorbussar, England       Hotell 

CIWL sommaren 1970

Innehåll, vagntyper mm

Tidtabeller internationella förbindelser

Tidtabeller bil på tåg

Tidtabeller sovvagnar mm i inländsk trafik

Restaurantvagnar, ambulerande servering mm

CIWL kontor, servering på stationer mm

Reglementen och instruktioner