SJK Stockholm
Starrbäcksgatan 1 3tr
172 74  Sundbyberg

Klubbmästarkommitte:
sjkstockholm@sjk.se
tel 073-595 13 31

Anders Svensson kontaktperson dörröppnare m m

Anders Wettemark program

Lennart Abrahamsson sammankallande, tidskrifter m m

 

SJK Stockholm, program våren 2021

 

Lokal och tid om ej annat anges:

Starrbäcksgatan 1, 3 tr kl 18.00, insläpp från 17.30 tel 073-595 13 31 (anslås på dörren).

OBS Pga Corona är samtliga fysiska möten i lokalen inställda tills vidare och ersatta med digitala möten (Zoom)

 

# 9/2 kl 19.00 OBS tiden, digitalt möte i samarrangemang med SJK Skåne

Marco Andersson, marknadschef Snälltåget, om Snälltågets satsningar på nattåg till kontinenten. Anmälan till sjkstockholm@sjk.se för att få länken till mötet. Anmäl förnamn, efternamn och bostadsort. De som är anslutna till Infoblad SJK Skåne får länken genom den utan anmälan.

 

# 23/3 kl 18.00 Digitalt möte (Zoom) Sven Stahre fd klubbmästare med sitt eget avskedsprogram: “Kanske skulle jag… ett tack, några nedslag i tid och rum och ett tips”. (uppskjutet från planerat juni 2020) Anmälan till sjkstockholm@sjk.se för att få länken till mötet. Anmäl datum, namn och bostadsort.

 

# 20/4 kl 19.00 (obs tiden) Digitalt möte (Zoom) Thomas Tydal , lokförare med egen sajt på nätet och entreprenör som utvecklar stödsystem för lokförare kommer att berätta om sin verksamhet. Ett samarrangemang mellan SJK Stockholm och SJK Skåne Anmälan till sjkstockholm@sjk.se för att få länken till mötet. Anmäl mötesdag, namn och bostadsort. De som är anslutna till SJK Skånes infoblad får länken utan anmälan.

 

#. Vi vill rekommendera att även ta del av SJK Skånes övriga digitala program, se avdelningen SJK Skåne för info om detta och hur du ansluter dig till infobladet. Alternativt kan du anmäla dig till sjkstockholm@sjk.se Anmäl mötesdag. namn och bostadsort så får du länken av oss.

 

# Övrigt:

Coronatider, ”Ovala bordet” med fika, tågsnack och tidningsläsning är inställt tills vidare, kan komma att återupptas när läget så medger. Liksom framtida program i lokal.