Skip to content

SJK Stockholm

Lokal och tid om ej annat anges:

Åkervägen 1C, källarvåning, Västerhaninge

Reseexempel: Pendeltåg 43X fr City 17.14, Linje 843 fr Västerhaninge 17.47 t hpl Ribby 17.50, gå 136 m, klubbmästaren guidar från hpl Ribby på denna anslutning okt-nov. Även buss 846 och 847 går till Ribby.

Gratis P-platser finnes på Åkervägen, 3 timmar (P-skiva), efter 21.00 ingen tidsgräns

Anmälan till Zoom-möten sker på sjkstockholm@sjk.se. Anmäl mötesdag, namn och bostadsort så skickar vi länken. Den som är ansluten till infobladet Skåne får länken automatiskt (samarbete).

25 januari kl 18.00: Ovala bordet, Tågsnack, fika, tidskrifter och bibliotek, OBS den extra bildvisningen som annonserats i bl a Tåg nr 10 genomfördes redan den 4 januari.

1 februari kl 18.00: Ovala bordet – tågsnack, fika, tidskrifter & bibliotek.

8 februari kl 18.00: Hybridmöte (Zoom + fysiskt) Ikväll kopplar vi greppet runt något verkligt stort och mycket komplicerat. Nämligen Tågplanen.

Vi får lära oss tågplanearbetet från ax till limpa. Ända från det att någon tågtrafikoperatör önskar ett eller flera tåglägen tills dennes förare kan koppla upp maskineriet och åka iväg. Allt detta som mynnar ut i publika och grafiska tidtabeller, tåglistor och körplaner för förarna liksom tjänstgöringsturlistor för snart sagt all personal.

I afton får vi besök av Fredrik Lundström som jobbar som kapacitetsanalytiker hos Trafikverket och har i princip en mansålders erfarenhet av styrning av allt som rullar på räler. Han är inte okänd hos museiföreningar heller där han också varit verksam länge.

Fredrik har för avsikt att ta oss igenom tågplaneprocessen steg för steg varunder det blir gott om tillfällen för frågor.

Anmälan till Zoom, se ovan.

15 februari kl 18.00: Ovala bordet – tågsnack, fika, tidskrifter & bibliotek.

1 mars kl 18.00: Ovala bordet – tågsnack, fika, tidskrifter & bibliotek.

8 mars kl 18.00: Planering pågår.

 

Klubbmästarkommitte:
sjkstockholm@sjk.se
tel 073-595 13 31
Anders Svensson kontaktperson, ekonomi m m
Anders Wettemark program
Lennart Abrahamsson bibliotek