SJK Stockholm
Starrbäcksgatan 1  3tr
172 74  Sundbyberg

Klubbmästarkommitte:
sjkstockholm@sjk.se
tel 073-595 13 31

Anders Svensson kontaktperson dörröppnare m m

Anders Wettemark program

Lennart Abrahamsson sammankallande, tidskrifter m m

Lokal och tid om ej annat anges:

Starrbäcksgatan 1, 3 tr, Sundbyberg,  kl 18.00, insläpp från 17.30 tel 073-595 13 31 (anslås på dörren).

Sommaruppehållet har nu börjat, men vi vill rekommendera att ta del av SJK Skånes zoom-program som pågår in i juni

# Uppstart 17/8 med program i lokal, kolla hemsidan för ev ändringar p g a pandemiläget:

 # 17/8 Ovala bordet, nypremiär!, tågsnack, fika, tidskrifter och nya biblioteket!

 # 24/8 Programkväll, hybridmöte i lokal och via zoom. Per Iko berättar om Bällstaolyckan på SRJ 7 januari 1948. Zoomdeltagare anmäler sig till sjkstockholm@sjk.se med mötesdag namn och ort så skickar vi länken.

# 7/9 Ovala bordet, tågsnack, fika, tidskrifter och nya biblioteket.

# 14/9 Planering pågår.