SJK Stockholm
Starrbäcksgatan 1 3tr
172 74  Sundbyberg

Klubbmästarkommitte:
sjkstockholm@sjk.se
tel 073-595 13 31

Anders Svensson kontaktperson dörröppnare m m

Anders Wettemark program

Lennart Abrahamsson sammankallande, tidskrifter m m

 

Program hösten 2020

 

Lokal och tid om ej annat anges:

Starrbäcksgatan 1, 3 tr kl 18.00, insläpp från 17.30 tel 073-595 13 31 (anslås på dörren). Pga Corona ej fikaservering på programkvällar, medhavd fika går bra. Runda bordet återuppstår som ”Ovala bordet” vissa tisdagar med tidnings- och bokläsning (del av biblioteket återöppnas) och fika och tågsnack, dock ej de datum som kolliderar med SSS möten i Alkärrshallen. Vi kommer att iaktta reglerna om distans i lokalen.

 

Reviderat program hösten 2020

P g a corona och utökade restriktioner är samtliga program utom digitalt möte den 10 november inställda till årets slut. Vi beklagar detta

# 10/11 kl 18.00 Ett digitalt möte. med Kurt Hultgren, tidigare generalsekreterare i Resenärsforum (med ett förflutet bl a som den som startade tidskriften Tåg) och Anders Björkström Kollektivtrafikant Stockholm. Kurt kommer bl att ta upp resenärsperspektivet på järnvägarna, hur viktigt det är med satsning på järnväg för samhället och klimatet, och hur vi som resenärer kan påverka både politiker i regionerna och trafikföretagens ledning. Det är bra med samarbetet kring det europeiska järnvägsnätet och den europeiska resenärsorganisationen EPF. Anders Björkström, som är styrelseledamot i Resenärsforum och Kollektivtrafikant Stockholm kommer särskilt att tala om kraven på kollektivtrafiken i Stockholmregionen.

OBS Mötet blir ett s k digitalt möte. För att delta måste du föranmäla dej till sjkstockholm@sjk.se så kommer du att få en länk för inloggning. Instruktioner kommer att medfölja kallelsen. När man kommer in i det digitala mötet kommer man att kunna se och höra föredragshållaren. Efter föredragen ges tillfälle att ställa frågor för dem som lyssnat, så att alla kan höra frågor och svar.

Paus, kort, för bensträckare kommer att läggas in