Motevidtag1024x375

Kontouppgifter

Medlemsavgifter
(betala i första hand med utsänt inbetalningskort)

Plusgiro 88 01 00-3 (SJK c/o Föreningshuset)
Betalning via utländsk bank görs via SWIFT/BIC till
IBAN: SE04 9500 0099 6034 0880 1003
BIC: NDEASESS (Nordea Bank, SE-105 71 Stockholm)

Bankgiro 5929-7804
IBAN: SE92 5000 0000 0535 3100 9729
BIC: ESSESESS
Alla andra typer av betalningar, t ex köp från butiken, resor, annonser mm:

Bankgiro 5300-7118 (SJK Service AB)
IBAN: SE64 5000 0000 0535 3109 1034
BIC: ESSESESS

Bli Medlem

Skicka in en ansökan.

Forum

Svenska Järnvägsklubbens forum är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.

Postvagnen

Senaste nytt