SJK Skåne

Klubbmästare: Ulf Nilsson   Tel: 073 687 57 36;  Mejl: ulf.nilsson@sjk.se eller ulfgunnar44@gmail.com
Vice klubbmästare: Lars Foberg   Tel: 0706 – 75 77 45;  Mejl: lars.foberg@sjk.se eller ugglebacken1@live.se
Möteslokal om annat ej anges: Bulltoftahangaren, Genarpsgatan 6-8, Malmö. Dit kommer du med busslinje 6.

Information om SJK Skånes möten från 1960- finns på harvarit. Eventuella tidsluckor beror på att information saknas i gamla Tåg.

Du som önskar att få information om SJK Skånes aktiviteter, kan prenumerera på SJK Skåne Info. Det är bara att sända ett mejl till adressen nedan och ange följande information: Förnamn, Efternamn, Bostadsort, Mejladress. (Exempel: Loke Vagnson, Tågarp, loke.vagnson@bahnhof.se). När SJK Skåne Info mejlas ut, så är din mejladress dold för alla andra. Mejladressen för prenumeration är


Mötesinformation 2020

I dessa pandemi-tider har klubbmästarna i SJK Skåne beslutat (2020-03-16) att ställa in alla resterande möten under våren 2020. Det innebär alltså att de tidigare annonserade mötena den 19 mars, 23 april och den 28 maj 2020 är inställda. SJK Skånes förhoppning är att i stället kunna hålla mötena till hösten:

• Björn Petersson, infrastrukturstrateg hos Region Skåne berättar om sitt arbete, Skånes aktuella infrastrukturfrågor och om de nygamla planerna på en “Riksbangård syd”. (Tidigare annonserat för den 19 mars)

• Lennart Carlsson kommer och visar bilder på Tåg i Östeuropa (östra Tyskland, Tjeckien, Ukraina, Rumänien, Bulgarien). Det blir 10:e gången sedan 1991 som Lennart visar bilder hos oss. (Tidigare annonserat för den 23 april)


Det är när det ser som mörkast ut man skall blicka mot ljusare tider. Det har klubbmästarna i SJK Skåne gjort. Här nedan är deras tankar (2020-04-03) om den närmaste framtiden, formulerade av vice klubbmästare Lars Foberg:


SJK Skåne – tankar inför hösten:

• Björn Pettersson, Region Skåne, kommer och beskriver regionens uppfattning om vad som krävs av infrastrukturförbättringar för godstransporterna och då bl a en ny central godsbangård.

• Lennart Carlsson hoppas vi ska kunna komma och visa sina bilder på Tåg i Östeuropa.

• Jochum Ressel har lovat att komma och ge sin syn på hur järnvägen skall kunna konkurrera om godstransporterna.

• Vi hoppas att Tom Persson kommer och visar fler bilder från förr, så att vårt nostalgibehov blir tillgodosett.

• Den nya underhållsverkstaden i Hässleholm har vi en förhoppning om att kunna besöka, kanske redan i höst.

• Vi har tankar på att försöka locka hit Banedanmarks projektdirektör för upprustningen av sträckan Ringsted – Rødby.

• Järnvägen genom Lund är ett allt mer aktuellt tema. Hur kom järnvägarna en gång till Lund och varför hamnade stationerna som dom gjorde. Var skall Lunds stationer ligga i framtiden och hur skall de utformas.

• Lars Hansson, nationalekonom från Lund, har lovat komma till oss. Lars har arbetat med beräkning av samhällsekonomiska kostnader för transporter och infrastruktur. Hur skall man tänka kring och räkna på HH-banorna är frågan till Lars H.

• Det är några år sedan Lars Olof Karlsson, LOK, var hos oss. Känns som det är dags igen.

• Vi har inte gett upp hoppet om att Lars Yngström, VD för Tågab, en kväll skall kunna komma till oss.