SJK Skåne

Klubbmästare: Ulf Nilsson   Tel: 073 687 57 36;  Mejl: ulf.nilsson@sjk.se eller ulfgunnar44@gmail.com
Vice klubbmästare: Lars Foberg   Tel: 0706 – 75 77 45;  Mejl: lars.foberg@sjk.se eller ugglebacken1@live.se
Möteslokal om annat ej anges: Bulltoftahangaren, Genarpsgatan 6-8, Malmö. Dit kommer du med busslinje 6.

Information om SJK Skånes äldre möten, från 1960- , finns på harvarit. Eventuella tidsluckor beror på att information saknas i gamla Tåg.

Du som önskar att få information om SJK Skånes aktiviteter, kan prenumerera på SJK Skåne Info. Det är bara att sända ett mejl till adressen nedan och ange följande information: Förnamn, Efternamn, Bostadsort, Mejladress. (Exempel: Loke Vagnson, Tågarp, loke.vagnson@bahnhof.se). När SJK Skåne Info mejlas ut, så är din mejladress dold för alla andra. Mejladressen för prenumeration är


Mötesinformation 2020

Digitalt möte den 1 oktober 2020 på Skype

Nu är det tid för det första SJK Skåne-mötet sedan pandemirestriktionerna kom. Marsmötet och mötena därefter har som vi alla vet senarelagts till en tid då vi kan mötas utan att smitta varandra.

Tyvärr ser det ut som att möjligheterna att träffas på sedvanligt sätt ligger långt fram i tiden. Vi vill därför göra ett försök med ett virtuellt möte via Internet.

Det nu planerade mötet är garanterat smittfritt, då vi kommer att använda Skype. För att kunna deltaga krävs att du har tillgång till en dator (eller motsvarande) samt tillgång till Internet.

Det underlättar om du även har tillgång till mikrofon (i datorn eller i ett headset), för då kan du ställa frågor och deltaga i en eventuell diskussion. För att bedöma om du kan deltaga på mötet finns en enkel regel: Kan du se YouTube, så kan du också se och höra mötet.

Mötet kommer hållas via ”Skype”, men programmet behöver inte laddas ner om du inte vill, det går att ansluta som gäst. Mer detaljer om hur du loggar in och andra frågor kommer att behandlas i ett nyhetsbrev ca en vecka före mötet (se ovan hur du blir abonnent på Nyhetsbrevet SJK Skåne Info).

Mötet blir på kvällen torsdagen den 1 oktober 2020 (observera att detta möte är den första torsdagen i månaden) med programmet En tillbakablick på Falsterbobanan. Föredragshållare är Christian Kindblad. Christian är mycket kunnig på både Malmös och Näsets historia. Med Falsterbobanan avser vi f ö hela banan från Malmö V till Falsterbo.

Som förberedelse kan du på YouTube se filmen: Falsterbobanan, En tur mellan Malmö Västra och Falsterbo 1942.

Har du intressant material om Falsterbobanan så hör av dig till klubbmästare Ulf Nilsson, mejl ulfgunnar44@gmail.com
eller telefon 073 687 57 36.


Det är när det ser som mörkast ut man skall blicka mot ljusare tider. Det har klubbmästarna i SJK Skåne gjort. Här nedan är deras tankar (2020-04-03 med tillägg 2020-05-29) om den närmaste framtiden, formulerade av vice klubbmästare Lars Foberg:


SJK Skåne – tankar inför hösten:

• Björn Pettersson, Region Skåne, kommer och beskriver regionens uppfattning om vad som krävs av infrastrukturförbättringar för godstransporterna och då bl a en ny central godsbangård.

• Lennart Carlsson hoppas vi ska kunna komma och visa sina bilder på Tåg i Östeuropa.

• Jochum Ressel har lovat att komma och ge sin syn på hur järnvägen skall kunna konkurrera om godstransporterna.

• Vi hoppas att Tom Persson kommer och visar fler bilder från förr, så att vårt nostalgibehov blir tillgodosett.

• Den nya underhållsverkstaden i Hässleholm har vi en förhoppning om att kunna besöka, kanske redan i höst.

• Vi har tankar på att försöka locka hit Banedanmarks projektdirektör för upprustningen av sträckan Ringsted – Rødby.

• Järnvägen genom Lund är ett allt mer aktuellt tema. Hur kom järnvägarna en gång till Lund och varför hamnade stationerna som dom gjorde. Var skall Lunds stationer ligga i framtiden och hur skall de utformas.

• Lars Hansson, nationalekonom från Lund, har lovat komma till oss. Lars har arbetat med beräkning av samhällsekonomiska kostnader för transporter och infrastruktur. Hur skall man tänka kring och räkna på HH-banorna är frågan till Lars H.

• Det är några år sedan Lars Olof Karlsson, LOK, var hos oss. Känns som det är dags igen.

• Vi har inte gett upp hoppet om att Lars Yngström, VD för Tågab, en kväll skall kunna komma till oss.

• En kommande Falsterbobana. Ett “seminarium” kring denna med dess historia och möjliga framtida spårbundna trafiklösningar (som Region Skåne hävdar att det krävs på sikt) är en ny tanke.