Skip to content

Lokal och tid om ej annat anges:. JFF (Järnvägsmännens Fritidsförening), 100 m väster om stationshuset i Kil.

13 mars kl 18:30 (Lokalen öppnas vid 18-tiden.): Hans B Keller visar ännu fler bilder ur sin rika bildskatt och berättar initierat kring bilderna. Fika till självkostnadspris i halvtid.

Klubbmästare: Åke Carlsson

E-post:  ake.carlsson@sjk.se