Skip to content

Lokal och tid om ej annat anges:. JFF (Järnvägsmännens Fritidsförening), 100 m väster om stationshuset i Kil.

Filipstads järnvägar, utflykt lör 4 maj

Under ledning av Hans Lorin i Filipstad besöker vi de tidigare stationerna Filipstad V, Finnshyttan, Filipstad Ö och Nyhyttan.

Vi samlas på Filipstad Västra kl 10.00 lördag 4 maj och förflyttar oss sedan med egna bilar. Samåkning är möjlig.

Hans ser gärna att fler kunniga om järnvägarna runt Filipstad kommer med och kompletterar hans guidning.

Deltagare via SJK: anmälan till klubbmästare Åke Carlsson på 070-6362706 eller vice klubbmästare Per Krogh på 0733-757004 senast torsdag kväll 2/5.

Tid: 3–4 timmar. Medtag eget fika.

Klubbmästare
Åke Carlsson
E-post:  ake.carlsson@sjk.se

Vice klubbmästare
Per Krogh  
E-post: per.krogh@sjk.se