Skip to content

Data om SJ lok, motorvagnar, manövervagnar mm

Lennart Wretman var under många år verksam som överingenjör vid SJ maskinavdelning.  2001 lämnade han till SJK ett antal faktasammanställningar som kan läsas via länkarna nedan. Huvudfokus är på elektrolok, som var  Wretmans specialområde. Vissa av sammanställningarna är ofullständiga och annat material som Lennart W lämnade över har sedan 2001 försvunnit på oklart sätt.

Antal dragfordon per år

SJ, per fordonskategori 1856 – 1986

SJ: Antal ånglok, elektrolok etc per spårvidd och år 1856 – 1986

SJ: Total installerad effekt ånglok, elektrolok etc per spårvidd och år 1856 – 1986

SJ: Fordonsbestånd och förändringar varje år

Ånglok       Elektrolok       Motorlok       Lokomotorer

Elektromotorvagnar        Elektrorälsbussar

Förbränningsmotorvagnar       Förbränningsrälsbussar

SJ: Antal per fordonstyp (littera) varje år

Ånglok        Elektrolok        Motorlok

Elektrolokomotorer       Förbränningslokomotorer

Elektromotorvagnar         Elektrorälsbussar

Förbränningsmotorvagnar        Förbränningsrälsbussar

Data per fordonstyp, sammanfattning (SJ)

Ånglok    891 mm        1067 mm        1093 mm        1435 mm

Elektrolok         Motorlok          Lokomotorer

Motorvagnar  X        Rälsbussar  Y

Måttritningar och detaljerade data per fordonstyp (SJ)

Elektrolok        Motorlok        Elektromotorvagnar       Dieselmotorvagnar

Lokomotorer           Elrevisionselmotorvagnar och elsnöslunga

Traktionsmotorer, transformatorer mm (SJ)

Traktionsmotorer          Maskinnummer för KJ 127, KJ 136, KJ 137, KJC 137

Roterande elmaskiner i lok, lokomotorer och motorvagnar

Huvudtransformatorer        Transformatorer i elektrolok och elektromotorvagnar

Förbränningsmotorer i drivfordon

Data per fordonsindivid

Ombyggnader, revisioner mm (SJ)

Elektrolok Bs, Bg, Bk

Elektrolok D  nr 101-199    nr 200-299    nr 300-391    nr 401-447    nr 535-599    nr 718-729

Korgombyggnader D-lok

Elektrolok Dm, Dm3

Elektrolok F

Elektrolok Ha, Hb, Hc, Hd, Hg

Elektrolok M/Mg, Ma

Elektrolok Oa – Of, Pa, Pb (Malmbanan)

Elektriska växellok U         Ombyggnad av Ub till Ue, Ud till Uf

Elektriska ackumulatorlok

Listor

NKlJ dragfordon

SJ motorvagnar och rälsbussar i littera-ordning

SJ manövervagnar, mellanvagnar och släpvagnar i littera-ordning

Tillverkningsdatum för elektrolok typ D

D-lok placerade vid Malmbanan 1925 -1954

Jämförelsetal för vissa järnvägsförvaltningar 1985

Banlängd, enkel- och dubbelspår, elektrifierad järnväg

Rullande materiel

Produktion

Järnvägsförvaltningar anslutna till UIC. Personaluppsättning.