Skip to content

Tjänstetidtabeller för enskilda järnvägar

1944 TGOJ

Tidtabellsbok del B, andra upplagan från och med den 1 oktober 1944   Grafisk tidtabell

 

1950 Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnvägar

Tidtabell n:r 120, gällande fr o m den 10 juni 1950 tillsvidare.

Innehåll och karta

Tidtabeller för tågen ordnade i nummerföljd    NÖJ    VB   MÖJ

Följtåg (tilläggsföreskrifter till Säo § 101 mom 7)

Allmänna bestämmelser

Särskilda bestämmelser

Undantag från Säo samt särbestämmelser för vissa bandelar eller driftplatser

Tillägg och ändringstryck