Skip to content

Tjänstetidtabeller för enskilda järnvägar

GDG

1934   Bergslagernas järnvägar   tidtabell 104  fr o m den 15 maj 1934   Tider för varje enskilt tåg      Grafisk tidtabell  

1947  2 trafiksektionen   Falun C – Åmål, Filipstad V – Daglösen, Torsby – Kil   tidtabell 119 fr o m den 9 juni 1947    Del B text     Grafisk tidtabell

Krylbo – Norbergs Järnväg

1957 del B   fr o m den 2 juni 1957

Nora Bergslags Järnväg  NBJ

1916      1919      1935     

1941     text      graf

1943     del A + B     graf

1944     del A + B     graf

1957      del A + B  juni      uppdaterad version  november      graf

1962       del A      del B      graf

1963       del B      graf

1965       del A      del B

1966       del B maj       del B december

1967        del B

1969        del B

1970         del B

1971          del A    ändringstryck 1972        del B

1972         del B

1973         del B

1974         del A juni 1974    ändringstryck 1975

1975         del B inkl ändringstryck

1976         del B

1977         del B inkl två ändringstryck

1978        del B inkl ändringstryck

TGOJ

1944   Tidtabellsbok del B, andra upplagan från och med den 1 oktober 1944   Grafisk tidtabell

Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnvägar

1950   Tidtabell n:r 120, gällande fr o m den 10 juni 1950 tillsvidare.

Innehåll och karta

Tidtabeller för tågen ordnade i nummerföljd    NÖJ    VB   MÖJ

Följtåg (tilläggsföreskrifter till Säo § 101 mom 7)

Allmänna bestämmelser

Särskilda bestämmelser

Undantag från Säo samt särbestämmelser för vissa bandelar eller driftplatser

Tillägg och ändringstryck