Skip to content

Motion 1, Postvagnen

Motion.
För att kunna skriva och deltaga i diskussioner i Postvagnen gäller för närvarande krav på medlemskap i SJK samt att uppträda med för och efternamn.
Detta hämmar ett fritt och otvunget umgänge i Postvagnen.
Jag uppmanar årsmötet att ändra den bestämmelsen till att alla och envar utan krav på medlemskap i SJK kan skriva i Postvagnen även under en signatur!
Vänligen
Bengt Dahlberg

Styrelsens yttrande

Föreningen är ansvarig för att det som skrivs håller sig inom lagens råmärken. När man måste skriva under sitt riktiga namn minskar antalet inlägg som behöver städas undan. Det blir generellt en trevligare ton i diskussionerna när skribenter inte kan
gömma sig bakom pseudonymer. Postvagnens ideellt arbetande moderatorer behöver då inte ägna lika mycket av sin fritid åt modererande.

För att kunna verifiera identiteten på de som registrerar sig gör moderatorerna nu en kontroll mot SJK medlemsregister. Det skulle antagligen vara möjligt att införa en verifiering även för icke-medlemmar, exempelvis med BankID. Detta orsakar emellertid både en kostnad för föreningen och merarbete för moderatorerna.

Kanske kan SJK i framtiden införa en lösning där icke-medlemmar mot betalning kan registrera sig för att skriva i Postvagnen, men detta är inget som enkelt kan ordnas på kort sikt.

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.