SJK Föreningsstämma 2021 genomförs genom poströstning

Anvisningar

Som du säkert noterat gör det rådande pandemiläget att SJK inte kommer att hålla någon fysisk årsstämma i år. För att på bästa möjliga vis kunna säkerställa föreningsdemokratin kommer alla frågor, som normalt skulle avgjorts genom röstning på plats, att ersättas av ett enkelt poströstningsförfarande.

Röstning kan ske på två alternativa sätt:

  1. Du använder pdf-röstsedeln som du LADDAR NER HÄR. Du fyller i den och bifogar den sen i en e-post (mejl) till val@sjk.se, mer detaljer längre ner.
  2. Du kan i stället använda den röstsedel på papper som medföljde nummer 3 (april) av Tåg, och posta den som vanligt brev till SJK. Anvisningar för det finns på den röstsedeln.

Så här gör du om du vill rösta med pdf-röstsedeln:

På röstsedeln finns alla stadgemässiga beslutspunkter, valberedningens förslag samt inlämnade motioner listade med tillhörande svarsrutor. Fördjupad information om samtliga ärenden ges i verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för år 2020 som går att hämta på sjk.se, och som även bifogades Tåg nummer 3. Eftersom årsstämman även behandlar år 2019 finns även motsvarande dokument för det året.

I några fall ges möjlighet att skriva in alternativa förslag, i övrigt gäller regeln ”ett kryss per fråga”. Dubbla kryss, överstrykningar, kommentarer i marginalen och liknande leder ovillkorligen till att röstsedeln förklaras förverkad. Däremot är det naturligtvis tillåtet att lämna punkter obesvarade; de betraktas då som blankröster.

Om du öppnat röstsedeln i dator (eller liknande) med t.ex. Adobe Acrobat Reader så kan du genom att klicka i en kryssruta sätta ett kryss, och om du vill ta bort krysset så klicka igen i rutan. Vid fält där du kan ange namn klickar du i fältet och skriva sen in valfritt namn.

Observera att själva röstsedeln består av 2 sidor, båda bör fyllas i. Glöm inte att fylla i namn och medlemsnummer på första sidan av själva röstsedeln. Om namn eller medlemsnummer saknas är rösten ogiltig!

När du fyllt i allt och är färdig väljer du Spara (finns en diskett-symbol uppe till vänster; eller välj Arkiv/Spara som), och bifoga sen dokumentet i ett mejl med ämnet ”Röstsedel” till val@sjk.se  och det måste nå fram allra senast fredagen 21 maj 2021, klockan 13.00. Du som medlem måste själv sända in mejlet med röstsedeln från din egen e-postadress.

Om du ändå vill skriva ut och skicka in den ifyllda röstsedeln med brev skall den vara SJK tillhanda allra senast fredagen 21 maj 2021, klockan 13.00, till adress

Svenska Järnvägsklubben
Starrbäcksgatan 1   3tr
172 74 Sundbyberg

Märk kuvertet med ”Röstsedel” i vänstra nedre hörnet. Glöm inte frimärke och skicka som vanligt brev, det fungerar inte alls med någon sorts värdebrev.

Om samma medlem skulle sända in flera röstsedlar så räknas den som råkar räknas först.

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan så snart det är justerat.

Frågor om föreningsstämman och röstförfarandet kan ställas till: Styrelsen@sjk.se. Kontrollera dock först på hemsidan sjk.se ifall styrelsen lagt upp aktuellare information där som besvarar frågorna.

 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 2020, motioner och valberedningens förslag till föreningsstämman 2021

Tillägg till verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019