Skip to content

 

SJK Föreningsstämma 2021 genomfördes genom poströstning

Sista tidpunkt för poströstning var fredagen 21 maj 2021, klockan 13.00.

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan så snart det är justerat.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 2020, motioner och valberedningens förslag till föreningsstämman 2021

Tillägg till verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019