Skip to content

Grafiska tidtabeller 1970 – 1989

 

SJ och TGOJ tidtabell 170    maj 1970 – maj 1971

Kartor och förklaringar

Första driftdistriktet      Andra driftdistriktet      Tredje driftdistriktet      Fjärde driftdistriktet      Femte driftdistriktet      Sjätte driftdistriktet      Sjunde driftdistriktet      Åttonde driftdistriktet       Nionde driftdistriktet     Tionde driftdistriktet     Elfte driftdistriktet     TGOJ

 

SJ tidtabell 171     maj 1971 – maj 1972

Kartor och förklaringar

Första driftdistriktet      Andra driftdistriktet        Tredje driftdistriktet        Fjärde driftdistriktet        Femte driftdistriktet     Sjätte driftdistriktet     Sjunde driftdistriktet     Åttonde driftdistriktet     Nionde driftdistriktet     Tionde driftdistriktet     Elfte driftdistriktet

 

SJ och TGOJ tidtabell 172     maj 1972 – juni 1973

Kartor och förklaringar

Första driftdistriktet       Andra driftdistriktet       Tredje driftdistriktet        Fjärde driftdistriktet        Femte driftdistriktet        Sjätte driftdistriktet        Sjunde driftdistriktet        Åttonde driftdistriktet        Nionde driftdistriktet        Tionde driftdistriktet        Elfte driftdistriktet        TGOJ

 

SJ och TGOJ tidtabell 173    juni 1973 – juni 1974

Kartor och förklaringar

Tabell 101 – 111      Tabell 201 – 211       Tabell 301 – 309       Tabell 401 – 405      Tabell 501 – 505     Tabell 601 – 607     Tabell 701 – 707     Tabell 801 – 808     TGOJ, tabell 901 och 902

 

SJ och TGOJ tidtabell 174    juni 1974 – maj 1975

Kartor och förklaringar

Tabell 101 – 110      Tabell 201 – 211       Tabell 301 – 308       Tabell 401 – 405      Tabell 501 – 505     Tabell 601 – 607     Tabell 701 – 707     Tabell 801 – 807     TGOJ, tabell 901 och 902

 

SJ och TGOJ tidtabell 175    juni 1975 – maj 1976

Kartor och förklaringar

Tabell 101 – 110      Tabell 201 – 211       Tabell 301 – 308      Tabell 401 – 405      Tabell 501 – 505      Tabell 601 – 607      Tabell 701 – 707      Tabell 801 – 807       TGOJ

 

SJ och TGOJ tidtabell 176    maj 1976 – maj 1977

Kartor och förklaringar

Tabell 101 – 110      Tabell 201 – 211       Tabell 301 – 308       Tabell 401 – 405      Tabell 501 – 505     Tabell 601 – 607     Tabell 701 – 707     Tabell 801 – 807     TGOJ, tabell 901 och 902

 

SJ och TGOJ tidtabell 177     maj 1977 – maj 1978

Kartor och förklaringar

Tabell 101 – 110     Tabell 201 – 211     Tabell 301 – 308    Tabell 401 – 405     Tabell 501 – 505     Tabell 601 – 607     Tabell 701 – 707     Tabell 801 – 807     TGOJ

 

SJ och TGOJ tidtabell 178    maj 1978 – juni 1979

Kartor och förklaringar

Tabell 101 – 110      Tabell 201 – 211       Tabell 301 – 308       Tabell 401 – 405      Tabell 501 – 505     Tabell 601 – 607     Tabell 701 – 708     Tabell 801 – 807     TGOJ, tabell 901 och 902

 

Tidtabell 179    juni 1979 – juli 1980

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 10 – 19    Tabell 20 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 43    Tabell 51 – 54

 

Tidtabell 180   juni 1980 – juni 1981

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 31 – 39    Tabell 41 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 68

 

Tågplan 82   maj 1982 – maj 1983

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 31 – 39    Tabell 41 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 68

 

Tågplan 83   maj 1983 – juni 1984

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 31 – 39    Tabell 41 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 68

 

Tågplan 84   juni 1984 – juni 1985

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 31 – 39    Tabell 41 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 68

 

Tågplan 85   juni 1985 – maj 1986

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 11 – 19     Tabell 21 – 29     Tabell 31 – 39     Tabell 41 – 49     Tabell 50 – 59     Tabell 61 – 68

 

Tågplan 86   juni 1986 – maj 1987

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 11 – 19     Tabell 21 – 29     Tabell 31 – 39     Tabell 41 – 49     Tabell 50 – 59     Tabell 61 – 68

 

Tågplan 87    maj 1987 – maj 1988

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9      Tabell 11 – 19      Tabell 21 – 29      Tabell 31 – 39      Tabell 41 – 49      Tabell 50 – 59     Tabell 61 – 68

 

Tågplan 88    maj 1988 – maj 1989

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9      Tabell 11 – 19      Tabell 21 – 29      Tabell 31 – 39      Tabell 41 – 49      Tabell 50 – 59      Tabell 61 – 68

 

Tågplan 89    Ändringstryck september 1989

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9      Tabell 11 – 19     Tabell 21 – 29      Tabell 30 – 39       Tabell 41 – 49     Tabell 50 – 59     Tabell 61 – 68

 

Tågplan 89    Ändringstryck januari 1990

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 11 – 19      Tabell 21 – 29      Tabell 30 – 39      Tabell 41 – 49      Tabell 50 – 59     Tabell 61 – 68