Skip to content
Tratag_MattiasE_1024x375

Museibanor och föreningar

AGJ – Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnvägs

BJs – Bergslagernas Järnvägssällskap

Borås Miniatyrånglokssällskap

Böda Skogsjärnväg

Dellenbanan

Djurgårdslinjen

Engelsbergs Norbergs Järnvägshistoriska förening

FEDECRAIL

Föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg

Föreningen Gotlandståget

Föreningen Inlandsbanans Vänner

Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland

Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik

Föreningen Sörmlands VeteranJärnväg

Föreningen Veteranjärnvägen

Förstlingen II

Galtströms bruk

GBBJ – Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum

IndustriBaneFöreningen – IBF

JÅÅJ

JTJ – Jädraås-Tallås Järnväg

Järnvägens museum i Ängelholm

Järnvägshistoriska Riksförbundet

Järnvagsmuseet – Gävle

Järnvägsmusei Vänner

Kalmar Veterantåg

Köping-Uttersbergs Järnvägsmuseiförening

Landeryds Järnvägsmuseum

MBV – Malmbanans Vänner – Norrbottens Järnvägsmuseum

MJ – Munkedals Jernväg

MRO Museibanornas Riksorganisation

Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg

Museispårvägen Malmköping

Museispårvägen Malmö

NBVJ – Nora Bergslags Veteranjärnväg

Nynäshamns Järnvägsmuseum

Närsen-Grontjärns Järnväg

Nässjö Järnvägsmuseum

OBJ – Ohs Bruks Järnväg

OkBV – Ostkustbanas Vänner

Orsa Jernvägsförening

RBV – Roslagsbanans Veterantågsförening

SKLJ – Skara Lundsbrunns Järnväg

SKJ – Skånska Järnvägar

Skåne-Smålands Järnvägsmuseiförening

SMoK – Svenska Motorvagnsklubben

Spårvägssällskapet Ringlinien

SKÅJ – Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg

SSS – Svenska Spårvägssällskapet

SÅS – Stockholms Ånglokssällskap

TJF – Tjustbygdens Järnvägsförening

Tågdagarna Landeryd

ULJ – Uppsala -Lenna Jernväg

VSJS – Västra Sörmlands Järnvägshistoriska Sällskap

WFJ – Wadstena Fogelsta Järnväg

Wärmlandståg

Östra Göinge Järnvägssällskap

ÖSlJ – Östra Södermanlands Järnväg

Östra Skånes Järnvägar

Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.