Skip to content

SJK STYRELSE INFORMERAR OM DEN TILLFÄLLIGA STÄNGNINGEN AV POSTVAGNEN

FÖR EN FÖRENINGS överlevnad är det viktigt att ha så många unika produkter som möjligt i portföljen. Då vi i styrelsen diskuterar detta nämns ofta Postvagnen som ett exempel, men faktum är att vårt webbforum inte är det minsta unikt för SJK-medlemmar eftersom även icke-medlemmar kan agera där på samma villkor. Ingen vet exakt hur balansen mellan grupperna idag ser ut, men för ett par år sedan bedömdes ungefär fyra besökare av fem vara icke-medlemmar.

PÅ SENARE TID har vi noterat en allt råare ton i Postvagnen – det är numera inte ovanligt med svordomar, personangrepp och hot. Tragiskt nog har detta medfört att många SJK:are idag inte känner för att gå in i Postvagnen av rädsla att bli påhoppade.

UNDER JULHELGERNA HAR vi dessutom kontaktats av såväl journalister, museifolk och högskolor som anser att Postvagnen borde hålla en högre nivå – till detta ska läggas tidigare påpekanden från branschorganisationer och operatörer om att SJK inte bör fungera som plattform för anställda som under pseudonym vill avslöja sina arbetsgivares planer och projekt.

DEN LÅGA NIVÅN försvårar också för oss att bli betraktade som en seriös partner av branschen, vilket är allvarligt eftersom en sådan utveckling är önskvärd i vår kamp att säkra SJK:s framtid.

SAMTIDIGT KUNDE STYRELSEN konstatera att vi hade förlorat greppet om den privatperson, som en gång tillsattes för att hålla ett öga på forum-tekniken men snart utvecklades till den dominante och självutnämnde ”övermoderatorn” X1000 som allt oftare gjorde uttalanden i SJK:s namn.

DEN 12 JANUARI 2023 BESLÖT styrelsen därför att tillfälligt stänga Postvagnen för översyn och uppgradering, och så skedde också dagen därpå. En ny Postvagnen kommer att presenteras inom några veckor, och ska då att på ett helt annat sätt vara riktad mot SJK:are i gemen och inte ge möjligheter att dölja sig bakom pseudonymer.

MÄRKLIGT NOG FICK järnvägsentusiasterna bara något dygn efter stängningen erbjudande från X1000 och en f.d. postvagnsmoderator om att gå över till ett helt nytt och främmande forum som döpts till Stambanan. Etableringen av detta forum skedde efter ett dataintrång hos SJK (juridiskt sett jämförbart med stöld) och därpå följande brott mot GDPR-lagstiftningen. Tillsammans med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) håller SJK nu på att undersöka vilka rättsliga åtgärder som ska vidtas.

I STYRELSEN ÄR VI övertygade om att den nya Postvagnen kommer att uppfylla kraven på att alla SJK-medlemmar ska känna sig välkomna och under trevliga former våga diskutera järnvägsfrågor på nätet!

RENT OCH SNYGGT ska det vara – som det anstår en riksorganisation för Sveriges järnvägsintresserade…