Skip to content

Även SJK drabbas av pandemin i världen, vilket får direkt påverkan på vår ekonomi. Försäljningen av lösnummer av Tåg genom Pressbyrån har rasat. Förklaringen är förmodligen att antalet tågresenärer gått ner kraftigt och därmed även besöken hos Pressbyrån som säljer tidningen på ett 30-tal utvalda järnvägsstationer. Minskningen motsvarar omkring 100 000 kronor. Även annosförsäljningen i Tåg har gått ner.

Trots detta är den ekonomiska prognosen för året i nuläget att vi gör ett överskott om 50 000 kronor. För annonsförsäljningen kan en viss återhämtning skönjas samtidigt som kostnaderna för tidningsproduktionen är lägre än budgeterat. Åtgärder kommer göras under hösten för att få budgeten i balans.

Resan tillsammans med SMoK på bland annat Kinnekullebanan och Västkusten ser ut att kunna genomföras. Fortfarande saknas några anmälningar men förhoppningen är att dessa ska komma efter förnyad annonsering i senaste numret av Tåg.

Resan till Nynäshamn och Norvik som planerades till den första helgen i september och i samband med det framflyttade årsmötet skjuts nu på framtiden ytterligare och planeras istället att genomföras mot slutet av året. Årsmötet är som tidigare meddelat inställt i år och slås ihop med kommande årsmöte som planeras till maj 2021. Alla resor ska genomföras på ett smittsäkert sätt med begränsat antal deltagare och med särskilda förhållningsregler ombord.

Styrelsen hade en längre diskussion om arkivet och biblioteket. Sedan vi lämnade den dyra lokalen i Sollentuna har merparten varit nedpackat i ett förråd i källaren på samma fastighet. Styrelsen tog nu beslutet att föreningen fortsatt ska ha ett arkiv och bibliotek. Vi har blivit erbjudna ett större rum i den lokal i Sundbyberg där redaktionen har ett rum och där vi även får tillgäng till en allmän samlingsyta samt ett sammanträdesrum. I det större rummet skulle vi kunna få plats med bibliotek och arkiv och samtidgt kunna erbjuda en arbetsplats. I samband med det avvecklas i så fall både nuvarande redaktionsrum samt förrådet i Sollentuna. Det ska ske en fortsatt gallring av böcker och föremål så att vi verkligen sparar och tillgängliggör det som är värt att spara.

Beslutet innebär alltså att vi återigen ska kunna erbjuda ett öppet bibliotek och arkiv som finns i nära anslutning till vår samlingslokal. Detta blir dessutom till en lägre kostnad än dagens situation där våra saker finns i ett förråd, och väsentlig billigare än tidigare lokal i Sollentuna. Det känns roligt att vi återigen kan få igång den här delen av verksamheten på ett bättre sätt än hittills och till en vettig prislapp.

Framtidsfrågorna är av avgörande betydelse för föreningen. Omvärlden blir mer digital och SJK behöver förhålla sig till det. Detta är en utveckling som skyndats på genom pandemin. Styelsen avser därför att hålla en Framtidsworkshop under senhösten för att skapa en gemensam bild av framtiden och vart vi vill. TIll den workshopen är ambitionen att även bjuda in personer utanför styrelsen för att få en bra bredd på diskussionen.

Avslutningsvis diskuterades lokalavdelningarna som har svårt att bedriva ordinarie verskamhet under rådande förhållanden. Östergötland söker klubbmästare, och det finns gott hopp om att hitta en bra lösning.

Niclas Härenstam
Ordförande SJK