Skip to content

Postvagnen via Virtual private network VPN

En del användare har svårt att nå Postvagnen när de kopplar upp sig via VPN. Detta kan bland annat gälla när man använder ett tågtrafikföretags ombordnät. Åtkomsten är på något sätt blockerad, dock inte av Svenska Järnvägsklubben.

Postvagnen körs idag som SaaS (software as a service) bland annat av säkerhetsskäl, hos en av de ledande leverantörerna av forumplattformar. Tidigare kördes Postvagnen ganska oskyddat på SJK egen server.

Säkerheten bestäms av SaaS-leverantören och är lika för alla kunder hos denne. SJK har ingen möjlighet eller intresse att på egen hand ”blockera” vissa tekniska lösningar eller IP-adresser.

Det är däremot känt att många webbplatser och streamingplattformar av säkerhetsskäl aktivt blockerar vissa VPN-leverantörer vars IP-nummer hamnat i Blacklists av olika skäl.

”Mitt VPN fungerar”

Ja, mer avancerade VPN är kraftfulla nog att kringgå Blacklists. Dessa leverantörer ändrar sina IP-adresser regelbundet för att undgå att hamna på Blacklists, medan enklare och billigare VPN inte gör så. Något att tänka på vid val av VPN/tunnelleverantör om man anser sig behöva en VPN-tunnel för surfning.

För SJK:s del kan vi i nuläget inte göra mer åt detta då Postvagnen som sådan inte är blockerad utan problemet ägs av VPN-leverantörer och är knutet till deras produkter.