Styrelsemöte den 26 januari 2022, sammanfattning

Klubbmästarmötet är framflyttat till årsmötet i Eskilstuna i maj (7/5, 2022.).

Medlemsantalet för SJK var i januari 2022: 4034 st. Glädjande för oss alla!

SJK Förening och SJK Service AB rullar på enligt plan, båda visar överskott.

Tidningen TÅG kommer enligt vår redaktör Jan E ut enligt plan. Jan berättar även att samarbetet med Narvesen i Norge utvecklas positivt. Bra för TÅG,

Niklas B. kontaktar Svenska Spårvägssällskapet för frågor om ett eventuellt tunnelbanespel.

Lars-Erik T. informerade om malmbaneresan. Estimerad kostnad: 14-15 tusen kronor. Mer info i annons i TÅG. (Förbehåll för eventuella förändringar, upp/ner.)

Ny projektorduk finns nu på plats i SJK:s lokaler i Västerhaninge.