Styrelsemöte den 17 februari 2022, sammanfattning

SJK Förening och SJK Service AB visar båda ett positivt resultat för det gångna året.

Tidningen TÅG utkommer enligt plan, Lösnummerförsäljningen av Tåg via Narvesen i Norge ´rullar´ på.

Resor: Resan på Malmbanan sker som planerat. (ca 20 st. har redan anmält sig). Kostnad: ca 15-18000 kr p/p.  Mer annonser finns i senaste numret av TÅG.

Årsmötet sker i Eskilstuna 7/5. Ett klubb-mästarmöte ordnas i samband med årsmötet. En resa planeras också 8/5, i samband med årsmötet. Årsmötet med mera annonseras i TÅG.

Lokalavdelningarna inom SJK har börjat aktivera sig efter ´pandemin´.

Toaletten i Västerhaninge diskuterades. SJK återkommer senare i frågan.