Styrelsemöte den 17 mars 2022, sammanfattning

Tidningen TÅG kommer ut som det är planerat.

Ett eventuellt digitalt medlemskort diskuterades, men inga beslut kring detta togs på mötet i mars.

Medlemsavgiften ligger kvar på nuvarande nivå, dock kan sändning av TÅG till utlandet fördyras.

SJK Förening och SJK Service AB  visar båda ett överskott och är i balans.

Den gemensamma toaletten i föreningslokalen i Västerhaninge kommer att uppdateras/byggas om för mer avskildhet. En dörr till ett avsett kontor monteras även då.

Medlemsantalet ligger idag på drygt 4000 stycken.

Vissa av SJK:s lokalavdelningar har väckts  till liv igen, det är för oss alla inom SJK:s styrelse mycket glädjande.

Johan Östlund

Ordförande SJK