Föreningsstämma 2022 den 7 maj 2022

Justerat protokoll från stämman. 

Verksamhetsberättelse mm

Justerat protokoll från styrelsens konstituerande möte efter föreningsstämman 2022.