Styrelsemöte den 9 juni 2022, sammanfattning

Frågan togs upp hur ofta SJK ska anordna styrelsemöten och om några kan vara digitala.Det bestämdes att nästa styrelsemöte ska vara fysiskt den 25/8-22.

Det uppkom diskussion om att ge ut två almanackor, en ´aktuell´ och en ´historisk´. Jan Ericsson undersöker/utreder.

MRO och JHRF ska kontaktas av SJK:s sekreterare angående eventuell artikel i tidskriften TÅG om läget för museiföreningar.

Enligt TÅG:s redaktör utkommer Tåg enligt plan.

SJK:s resa till/med Malmbanan verkar bli en succé. Hotellet i Kiruna är fullbokat.

Medlemsantalet är i juni 2022 strax under 4000 st.

En ny lokalavdelning i Skaraborg startas under hösten.

SJK-förening och SJK Service AB har en stabil kassa och god ekonomi.

Klubblokalen i Västerhaninge är nu renoverad.(Gäller främst toaletten.)

Trevlig sommar!
Johan Östlund
Ordförande SJK