Styrelsemöte den 25 augusti 2022, sammanfattning

Styrelsen diskuterade utkast från Janne om hur vi ordnar en bra framtid för SJK, och vilka frågor vi måste jobba med.

Hans Johansson fick i uppdrag att förbereda några av de frågorna till nästa styrelsemöte, och övriga till kommande möten.

Antalet medlemmar i SJK är f.n. precis under 4000 st.

Malmbaneresan var mycket lyckad för alla, inkl. SJK.

SJK Förening & SJK Service AB visar ett ekonomiskt överskott.

Nästa styrelsemöte är ett zoom-möte, och det sker den 29 / 9 -22, med start klockan 17.00

Hoppas vi får en fin järnvägshöst!
Johan Östlund
Ordförande SJK

genom
Ulf Broman
Sekreterare SJK