Styrelsemöte den 29 september 2022, sammanfattning

Mötet hölls som Zoom-möte, så större frågor bordlades till nästa möte.

– SJK kommer delta i Hjulmarknaden.
– Rekrytering av nya medlemmar togs upp. Johan Östlund kontaktar SJ angående ev. plats i SJ:s lounge i Stockholm för att göra reklam för SJK.
– Tidningen TÅG utkommer enligt plan.
– Ordföranden ordnar avtackning av funktionärer.
– Resor för 2023 finns i planeringen. Årsmötet planeras att hållas i Mora den 27 maj med anslutningsresor och utflykter i Dalarna.
– Lars-Erik Torstenson bemyndigas att inköpa arkivskåp till klubblokalen.
– Hans Johansson återkommer med förslag om hur IT (bl.a.) ska hanteras.
– Ekonomin för SJK förening och SJK Service AB visar på ett överskott.

Nästa styrelsemöte hålls i Västerhaninge, och det sker den 27 oktober 2022, med start klockan 17.00

Johan Östlund
Ordförande SJK

genom
Ulf Broman
Sekreterare SJK