Styrelsemöte den 27 oktober 2022, sammanfattning

– Eventuell utfärd med Roslagsbanans nya motorvagnar får nog anstå till 2023. SJK återkommer i frågan.
– Årsmötet för SJK blir 27 maj 2023 i Mora, resan med dieselfordon är nästan färdigplanerad.
– SJK kommer att delta på 2 mässor under 2023. Mer info senare.
– En del tid lades på diskussion om medlemsrekrytering.
– Diskussion om att hålla styrelsemöten i anslutning till ett möte hos någon lokalavdelning i landet.
– Medlemsläget är strax under 4000 st.
– SJK Service AB och SJK Förening visar överskott.
– Tidningen TÅG utkommer enligt plan.
– Johan går vidare med planen att ordna broschyrer hos SJ lounger.

Nästa styrelsemöte hålls i Västerhaninge, och det sker den 25 november 2022, med start klockan 13.00

Johan Östlund
Ordförande SJK

genom
Ulf Broman
Sekreterare SJK